Kotizacija

 

Tip kotizacije Rana kotizacija do 31.05.2020. Kasna kotizacija od 31.05.2020.
Sudionici 1.500,00 HRK 1.650,00 HRK
Specijalizanti 800,00 HRK 950,00 HRK
Osoba u pratnji 600,00 HRK 700,00 HRK

* Umirovljenici su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kotizacija uključuje:

  • sudjelovanje na predavanjima
  • tiskani program i materijale kongresa
  • svečanost otvorenja i koktel dobrodošlice
  • obroke tijekom kongresa
  • pauze za kavu
  • svečanu večeru

U cijenu kotizacije uključen je PDV.