Teme kongresa

Glavne teme kongresa:
  1. Nove tehnologije u rehabilitacijskoj i fizikalnoj medicini
  2. Rehabilitacijska medicina utemeljena na dokazima
  3. Rehabilitacija ortopedsko-traumatoloških bolesnika
  4. Neuro-rehabilitacija
Okrugli stol:
  1. Holistički pristup limfedemu
  2. Značaj nutritivne potpore u rehabilitaciji