Sažeci

Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa:

  • Sažetak ne smije sadržavati više od 300 riječi
  • Sažetak može imati najviše 8 koautora
  • Kategorija „Istraživanje“ mora sadržavati: cilj, vrstu istraživanja, metodologiju i rezultate, zaključak i ključne riječi ž
  • Kategorija „prikaz bolesnika“ trebala bi imati samo dva odjeljka – prikaz bolesnika i ključne riječi

Rok prijave sažetaka je 21.02.2020.
Znanstveni odbor će do 15.03.2020. poslati obavijest autorima jesu li sažetci prihvaćeni.

Svi prihvaćeni sažetci biti će prikazani u obliku postera, a samo odabrani će biti i usmeno prezentirani u odgovarajućoj sekciji, o čemu će njihovi autori biti pravovremeno obaviješteni.