Upute za pisanje sažetaka

Najbolji poster biti će nagrađen!

Prijava sažetaka

Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa:

  • Sažetak ne smije sadržavati više od 300 riječi
  • Sažetak može imati najviše 8 koautora
  • Tekst sažetka mora sadržavati: uvod, cilj, metode, rezultate i zaključak (Izuzetak je sažetak prikaza bolesnika)
  • Sva polja su obavezna

Rok prijave sažetka je 19.02.2020. godine.

Znanstveni odbor će do 01.03.2020. poslati obavijest autorima jesu li sažetci prihvaćeni.

Svi prihvaćeni sažetci biti će prikazani u obliku postera, a samo odabrani će biti i usmeno prezentirani u odgovarajućoj sekciji, o čemu će njihovi autori biti pravovremeno obaviješteni.